Học tập - NCKH

Ngày 28.10.2018, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức chấm điểm và công bố các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên xuất sắc được chọn vào Vòng chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka, lần thứ XX, năm 2018. Trong đó, Trường Đại học Tiền Giang vinh dự có 2 đề tài của sinh viên được Hội đồng đánh giá cao và chọn lựa để tranh tài cùng 165 đề tài khác. Xem thêm