Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

01-03-2017

Vừa qua, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

Image result for Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập

Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2015

 Thầy Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác sinh viên cho biết về mục đích của Hội thi: Thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017); 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2017); 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017); Tạo điều kiện cho viên chức và sinh viên nhà trường tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 tổ chức dưới hình thức 02 cuộc thi:

- Cuộc thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức dưới hình thức thi trên mạng máy tính nội bộ đặt tại các phòng máy tính do Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin - Thư viện quản lý.

- Cuộc thi “Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo lời Bác” được tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa thi tìm hiểu kiến thức với thi diễn nghệ thuật.

Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 có đối tượng dự thi theo hình thức tổ chức thi như sau:

a) Cuộc thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 có 02 nhóm đối tượng dự thi:

- Đối tượng dự thi là viên chức: Trưởng các đơn vị trực thuộc chủ trì phối hợp với Tổ trưởng Công đoàn tuyên truyền, vận động viên chức tham gia thi.    

+ Thi cá nhân: Vận động ít nhất 25% viên chức công tác tại các đơn vị trực thuộc trường dự thi (trừ viên chức thuộc thành phần Ban Tổ chức Cuộc thi).

Căn cứ Lịch thi (bao gồm nhiều đợt thi) do Ban Tổ chức công bố, đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp thời gian dự thi hợp lý để viên chức tham gia, không làm ảnh hưởng đến công tác chung của trường.  

+ Thi đội tuyển: Mỗi đơn vị thành lập đội tuyển bao gồm 03 thành viên dự thi hệ đội tuyển. Thành viên đội tuyển vẫn được tính thành tích cá nhân.

- Đối tượng dự thi là sinh viên: Cá nhân sinh viên hệ chính quy tập trung đang học tập tại Trường Đại học Tiền Giang. Căn cứ Lịch thi (bao gồm nhiều đợt thi) do Ban Tổ chức công bố, lãnh đạo các khoa, bộ môn có quản lý sinh viên hướng dẫn cố vấn học tập, Ban cán sự lớp sinh viên phối hợp với Ban Chấp hành Chi đoàn tuyên truyền, vận động ít nhất 35% sinh viên tham gia thi.

 Sinh viên dự thi Vòng Sơ loại đạt từ loại Trung bình trở lên được công nhận tham gia hoạt động rèn luyện và được đánh giá kết quả rèn luyện theo khoản 1, Mục III Khung hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy.

b) Cuộc thi “Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo lời Bác” .

Mỗi khoa, bộ môn có quản lý sinh viên thành lập 01 (một) đội dự thi. Mỗi đội dự thi có 07 thành viên, bao gồm 05 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị (thành viên đội dự thi tham gia Cuộc thi này được miễn tham gia Cuộc thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).

Định hướng nội dung của Hội thi: Phẩm chất đạo đức: Trung với nước - hiếu với dân và yêu thương con người của Bác; Thực hiện nguyên tắc đạo đức: Nói đi đôi với làm; nêu gương về đạo đức; tu dưỡng đạo đức suốt đời; Phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử; Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ và thế hệ trẻ; Những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

Nguồn tài liệu tham khảo: Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh; UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số nhận định, đánh giá tiêu biểu của thế giới về Hồ Chí Minh; Các tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập, Sửa đổi lối làm việc và Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Một số bài thơ, bài hát, tranh, ảnh tiêu biểu về Bác; Hồ Chí Minh - Sự hình thành một nhân cách lớn, NXB Trẻ.

Ban Tổ chức trao giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang kèm giải thưởng hiện kim cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Theo kế hoạch, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các đoàn thể có liên quan chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện để Hội thi được tổ chức thành công theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra.

VĨNH SƠN