Trường Đại học Tiền Giang luôn chú trọng và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

11-08-2018

Trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường Đại học Tiền Giang luôn chú trọng hình thành lớp sinh viên có năng lực tư duy, chủ động nắm bắt và sáng tạo tri thức mới. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) đã được Trường chú trọng đầu tư và khuyến khích sinh viên tham gia.

 

Sinh viên khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm 

Dưới sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, sự kết hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan và đội ngũ giảng viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sớm được tiếp cận với hoạt động NCKH ngay từ những năm học đầu tiên, thông qua các hoạt động: Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, hội nghị khoa học của sinh viên, diễn đàn khoa học, cuộc thi.

 

Sinh viên khoa Kỹ thuật công nghiệp thiết kế robotcon dò đường

Có thể nói, hoạt động NCKH trong sinh viên của trường trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Số lượng và chất lượng các đề tài NCKH của sinh viên năm sau tăng hơn so với năm trước. Tính từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2016 - 2017, trường có 84 đề tài NCKH của sinh viên đã được triển khai thực hiện. Năm học 2017-2018, có 17 đề tài của sinh viên đã được nhiệm thu.

Sản phẩm NCKH của sinh viên ngành Công nghệ thông tin

Sản phẩm NCKH của sinh viên khoa Sư phạm

Từ đây, nhiều đề tài đã được chọn tham gia các giải thưởng quan trọng và giành được nhiều thành tích xuất sắc tại các giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Khu vực và cấp Bộ, tạo thêm nhiều động lực để lực lượng tri thức trẻ góp phần cùng Trường thực hiện các đề án khoa học quan trọng mà Tỉnh giao phó.

                                                                                                                                                                                           VĨNH SƠN