LỊCH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Tháng 3/2019

 

THỜI GIAN

TÊN HOẠT ĐỘNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM GIA

15 giờ

Ngày 01/3/2019

Diễn đàn "Sinh viên 5 tốt"

Giảng đường,
cơ sở chính

BCH Hội SV trường

BCH các Liên chi hội

Đại diện BCH các Chi hội

7 giờ - 11 giờ

Ngày 05/3/2019

Hiến máu tình nguyện

Giảng đường,
cơ sở chính

Sinh viên tham gia hiến máu

16 giờ

Ngày 06/3/2019

Họp lệ BTK, BCH Hội Sinh viên tháng 3/2019

Phòng A.104

BCH, BKT Hội SV trường

6 giờ

Ngày 09/3/2019

Ngày hội Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2019

Cơ sở chính

Sinh viên tình nguyện có đăng kí tham gia

14 giờ

Ngày 18/3/2019

Lễ phát động Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo 2019

Giảng đường,
cơ sở chính

Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng tất cả các lớp

Ngày 23 và 24/3/2019

Hội trại sinh viên 2019

Cơ sở
Thân Cửu Nghĩa

Sinh viên đăng kí tham gia Hội trại

15 giờ

Ngày 23/3/2019

Ngày hội Thanh niên khỏe 2019

Cơ sở
Thân Cửu Nghĩa

Sinh viên đăng kí tham gia (lồng ghép trong Hội trại)